verwijzen naar CAR

OMSCHRIJVING DOELGROEPEN EN DOORVERWIJZENDE ARTSEN

+ MAXIMALE TERUGBETALINGSPERIODE EN/OF ZITTINGEN

Doorverwijzing door arts met bevoegdheidscode verschillend van 000: meestal huisarts, pediater, psychiater en kinderpsychiater (tenzij anders vermeld)

Groep en doorverwijzing

Omschrijving en criteria

Maximale revalidatieduur en/of zittingen

Groep 1

Neuroloog, neurochirurg, neuropsychiater, psychiater en kinderpsychiater

Hersenletsel

 • Hersenletsel van vasculaire, toxische, tumorale, infectieuze of traumatische oorsprong, zonder symptomen van dementie
 • De revalidatie begint ten laatste 3 jaar na het uitlokkende event

 

 • Opgetreden vóór de 19de verj: max 720 zittingen (kunnen zo nodig tot de lft van 21j. inbegrepen)
 • Opgetreden vanaf 19de verj: max 432 zittingen max 3 opeenvolgende jaren

 

Groep 2

Mentale handicap

 • - IQ < 70
 • Tot de dag vóór de 7de verj
 • Vanaf de lft van 7 tot de dag vóór de 19de verj: max 432 zittingen

Groep 3

Autismespectrumstoornis

 • Tot de 7de dag vóór de 7de verj
 • Vanaf de lft van 7 tot de dag vóór de 19de verj: max 432 zittingen

 

Groep 4

max 30%

 

Complexe ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen vastgesteld in minstens 2 van de 6 volgende domeinen:

1)     Gesproken taal of schoolse vaardigheden

        GESPROKEN TAAL diagnose vóór de 8ste verjaardag

 • -2 SD = ≤ Pc 3 voor minstens 3 taalaspecten (geldt als 1 domein)

        SCHOOLSE VAARDIGHEDEN

 • Aanwezig vanaf 1ste schooljaren + vastgesteld vóór de 15de verj.
 • -2SD = ≤ Pc 3 voor lezen en/of spelling en/of rekenen voor niveau van leerjaar waarin RH zit
 • Hardnekkig (min. 6mnd adequate didact. aanpak op school): moet blijken uit overleg met school en/of CLB

2)     Fijn of grove motoriek: vóór de 8ste verj. -2SD = ≤ Pc 3

3)     Aandacht en/of het geheugen en/of executieve functies

4)     Het psychosociale gedrag

5)     De auditieve en/of visuele perceptie

6)     Het visuospatieel functioneren

 BELANGRIJK

 • TIQ > 70
 • Geen ernstige gehoorstoornis: >40dB aan beste oor
 • Geen stoornis van gezichtsscherpte
 • Geen ernstige neurologische afwijking
 • Geen anatomische afwijking van de spraakorganen

 

Een éénmalig kapitaal van 432 zittingen tot de dag vóór de 19de verjaardag

Groep 5

Hyperkinetische stoornissen

Gekenmerkt door een tekort aan aandacht en een gelijktijdige overactiviteit

 • Optredend vóór de 6de verjaardag
 • Tenminste 6 mnd. aanwezig
 • Zich voordoend in meerdere situaties

Als de revalidatie start vóór de 9de verjaardag: een éénmalig kapitaal van 432 zittingen tot de dag vóór de 19de verjaardag

 Als de revalidatie start vanaf de 9de verjaardag: een éénmalig kapitaal van 288 zittingen tot de dag vóór de 19de verjaardag

 

Groep 6

Neuroloog

Psychiater

Pediater

NKO

Stotteren

 • Waarbij uit de diagnosestelling op basis van ICF het stotteren ernstige repercussies heeft op het vlak van activiteiten en participaties en/of wordt verzwaard met significante belemmerende externe en/of persoonlijke factoren.

 

Éénmalig kapitaal van 288 zittingen

Groep 8

NKO-arts of arts van Kind en Gezin


Gehoorstoornis opgetreden voor de 6de verjaardag met gem. gehoorverlies van minstens 40 dB aan beste oor

Tot de dag vóór de 19de verjaardag

Groep 9

Idem 8

Verworven gehoorstoornis opgetreden na de 6de verjaardag met gem. gehoorverlies van minstens 70 dB aan beste oor


Tot de dag vóór de 19de verjaardag

Groep 10

Idem 8

Verworven gehoorstoornis opgetreden na de 6de verjaardag met gem. gehoorverlies van minstens 40 dB aan beste ook

Een kapitaal van 288 zittingen

 Een kapitaal van 432 zittingen als de RH tevens beantwoordt aan de criteria van groep 4

 

Groep 11

NKO-arts van implanterend Centrum

 

Kinderen of volwassenen met gehoorstoornissen die beantwoorden aan de voorwaarden voor terugbetaling van een cochleair implantaat

Een kapitaal van 288 zittingen binnen een ononderbroken periode van 4 jaar

Groep 12

Ernstige gedragsstoornissen

 • Dyssociale, agressieve of provocerende gedragingen
 • Herhalend optreden
 • Minstens 6 mnd aanwezig

 

Een kapitaal van 288 zittingen tot de dag vóór de 19de verjaardag

Groep 13

Kinder- en jeugdpsychiater

Stemmingsstoornissen

 • Manische episode (met uitsluiting van hypomanie F31.0)
 • Ernstige depressie episode
 • Bipolaire affectieve stoornissen (met minstens 2 episodes gedurende die de stemming en het activiteitniveau grondig verstoord wordt)

 

Een kapitaal van 288 zittingen tot de dag vóór de 19de verjaardag

Groep 14

Neuropsychiater, kinderneuroloog

Hersenverlamming

 • Bewegings- en houdingsstoornissen veroorzaakt door een niet-evolutieve encefalopathie die congenitaal of in de eerste 2 jaar na de geboorte is opgetreden
 • Én ook lijdend aan ernstige cognitieve stoornissen, leerproblemen, spraak problemen, slikproblemen of gedragsstoornissen

 

Tot de dag vóór de 19de verjaardag

Groep 20

Vermoedensdiagnose

Een kapitaal van 1 maal 6 mnd.