Federatie van CAR

Historiek

In 1972 werd de Nationale Federatie van Revalidatiecentra opgericht. Zij had tot doel de belangen te behartigen van de verschillende revalidatiecentra, die erkend waren door het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Mindervaliden. Omwille van de grote verscheidenheid in de revalidatie, ontwikkelden zich in de loop van de jaren '70 vijf verschillende vleugels binnen de Nationale Federatie:

  • de locomotorische centra
  • de centra voor cardiale revalidatie
  • de psychiatrische revalidatiecentra
  • de revalidatiecentra voor spraak- en gehoorgestoorden (NOK-centra)
  • de revalidatie voor psychisch en mentaal gehandicapten (PSY-centra).

Vanaf 1983 werd de Nationale Federatie van Revalidatiecentra opgeheven, en namen de afzonderlijke "vleugels" het statuut aan van een eigen Federatie. Zo werden in 1983 de Federatie van Revalidatiecentra voor spraak- en gehoorgestoorden (NOK-Federatie) en de Federatie van Revalidatiecentra voor mentaal en psychisch gehandicapten (PSY-Federatie) opgericht.
Omwille van de grote overeenkomst in werking, doelgroepen en belangen, besloten deze beide Federaties om in de praktijk zeer nauw samen te werken, waardoor nagenoeg alle activiteiten ook samen werden georganiseerd.
Deze intensieve samenwerking resulteerde begin 2004 tot de oprichting van één Federatie, met name de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.