Federatie van CAR

Sectorpresentatie

Deze powerpoint schets een hedendaags beeld van de sector.

 Aard van de Federatie

Deze Federatie is een federale organisatie die zich richt tot de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) in België. De Federatie is:

  • nationaal: bestaat uit een Nederlandstalige vleugel, enerzijds en een Franstalige en Duitstalige vleugel, anderzijds
  • pluralistisch: geen onderscheid inzake visie, overtuiging,
  • sectoraal: zij richt zich uitsluitend tot de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)

Vertegenwoordiging


De Federatie heeft o.m.een vertegenwoordiging in:

  • De Sectorale Adviescommissie (Effectief: Stefaan Singeleé - Vervanger: Chris Sijbers)
  • De Adviescommissie Programmatie en Erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  • De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
  • Commissie specifieke noden VLOR