Federatie van CAR

Organisatie doelstellingen

De Federatie wil zich duidelijk profileren door een aantal opdrachten op zich te nemen in naam van hun leden, de Centra voor Ambulante Revalidatie.

1. Beleidsadvies verstrekken aan de CAR.

De Federatie wil actief aan beleidsbeïnvloeding doen in het belang van de centra. Ze fungeert als brug tussen de centra en de regelgevende overheid.

2. Informatie verstrekken aan de CAR

De Federatie informeert haar leden op elk domein waarmee de centra geconfronteerd worden, zoals regelgeving, organisatie, administratie, tewerkstelling, juridische aspecten, enz.

3. Samenwerken

De Federatie beoogt samenwerking met andere organisaties om het revalidatiebeleid te bestendigen en te verbeteren zoals met andere koepelorganisaties, sociale partners, patiëntenverenigingen, ouderverenigingen, opleidingen. Zo nodig zal de Federatie toetreden tot elke organisatie die bijdraagt tot de realisatie van bovenvermelde doelstellingen.