Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)

vorming

Vorming is zeer belangrijk voor de medewerkers van de CAR om op elk moment de best mogelijke hulp te blijven bieden aan iedereen die op hen beroep doet. Alle centra hebben dan ook een beleid van permanente vorming en training uitgebouwd. Zij - en ook de federatie - besteden deze vorming ook graag uit aan SIG vzw die daardoor na vele jaren een grote expertise heeft uitgebouwd en een programma op maat kan aanbieden aan zowel de professionelen als alle andere groepen, ouders, betrokkenen, geïnteresseerden. Meer inlichtingen over sig vzw en het programma:

http://www.sig-net.be