Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)

 

Ondanks het wetenschappelijk goed onderbouwde revalidatiewerk dat door de centra wordt gepresteerd en de aanwezigheid van door de jaren opgebouwde kennis en expertise, zijn de CAR vaak nog onvoldoende gekend bij het brede publiek en soms ook nog in de wereld van zorg en hulpverlening.

Momenteel zijn er 81 Centra voor Ambulante Revalidatie in België, die instaan voor gespecialiseerde diagnostiek en therapie van ongeveer 10.000 personen, hoofdzakelijk kinderen en jongeren. De Federatie telt 46 nederlandstalige centra (die een overeenkomst hebben met het VAZG - Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid-) en 29 franstalige centra.

De centrale doelstelling, sedert meer dan 50 jaar, is de maatschappelijke integratie van personen met diverse complexe ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornissen en hersenletsel. De revalidatie gebeurt ambulant door een multidisciplinaire equipe. In totaal werken er ruim 2000 personeelsleden met uiteenlopende specialisaties: psychiater of kinderpsychiater, neuropsychiater, pediater of neuroloog met een eventuele bijkomende erkenning als pediatrisch neuroloog, NKO-arts, kinesitherapeuten, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, psychologen, (ortho-) pedagogen, psychologisch assistenten, sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk werkers in de centra.

In Vlaanderen werken de CAR nauw samen met sig vzw.  Deze organisatie werd mede door de sector in het leven geroepen in functie van de continue en gespecialiseerde vorming van het personeel en de wetenschappelijke onderbouw van de revalidatieprogramma's. Dit alles gebeurt in samenwerking met universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland. De sector heeft door de jaren heen een stevige reputatie weten op te bouwen wat betreft gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van bovenvermelde stoornissen.