kinderen en adolescenten

mentale handicap

Deze kinderen hebben beperkte verstandelijke mogelijkheden hun ontwikkeling verloopt over de ganse lijn beduidend trager dan normaal mag verwacht worden. Hun taal en motoriek is vaak gestoord. Velen onder hen stellen bovendien gedragsproblemen of hebben problemen in de omgang met leeftijdsgenootjes. Mentaal gehandicapte kinderen leren moeilijk nieuwe vaardigheden aan en hebben moeite met het begrijpen van verhaaltjes, opdrachten of vragen.