kinderen en adolescenten

complexe ontwikkelingsstoornis

Het gaat hier om  kinderen met  een taalontwikkelingsachterstand : deze hebben grote problemen met de uitspraak van klanken en woorden  en een te beperkte woordenschat voor hun leeftijd, bovendien begrijpen ze vaak niet wat hen met woorden wordt uitgelegd. Dit gebrek aan taal en de moeilijke verstaanbaarheid vormen een hindernis in hun contacten met leeftijdsgenootjes.

Ook kinderen die bijzonder moeizaam tot lezen, schrijven  en/of rekenen  (respectievelijk dyslexie, dysorthografie of dyscalculie) komen behoren tot deze groep.Deze stoornissen zijn hardnekkig en kunnen op elke leeftijd terug de kop opsteken.

Kinderen die kampen met motorische stoornissen kunnen eveneens tot deze doelgroep gerekend worden. 

Naast deze uitgesproken problematieken vertonen de meeste van bovenvermelde kinderen vaak aandachtsproblemen, gedragsproblemen, faalangst of andere emotionele problemen.