werken in CAR

kinesitherapeut - psychomotorisch therpaeut

vervalt 30 April 2018

Binnen de multidisciplinaire werking het Centrum voor Ambulante Revalidatie DE STEIJGER behelst deze functie de diagnostiek en behandeling van kinderen met een complexe …


CAR De Steijger vzw

Centrum Ambulante Revalidatie Spermalie

vervalt 24 March 2018

U werkt als ergotherapeut (33u/week) in de unit leerplichtige kinderen met kinderen tussen 5 en 15 jaar met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS), complexe leerstoornissen, …


CAR Spermalie vzw

Kinesitherapeut(e)

vervalt 31 March 2018

Vervangingscontract Kinesitherapie van heden tot 30 04 2018 20 / 40 ( verlenging mogelijk. Therapie aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen en kinderpsychiatrische stoornissen.


CAR Ter Eecken vzw