Terug naar vacatureoverzicht

Vacature diensthoofd (m/v) CAR Noordhoek

vervalt 02 April 2019

Functieomschrijving:
1. Beleid van het revalidatiecentrum
Algemene taken:
• Mee bepalen en uitdragen van de missie, visie en waarden van een CAR aan alle betrokkenen.
• Samen met de directie opvolgen van omgevingsontwikkelingen en wetgeving betreffende doelgroep, sector en samenleving.
• Vanuit de eigen deskundigheid mee uitwerken van toekomstoriëntaties voor het centrum, op korte, middellange en lange termijn.
Taken tav externe diensten:
• Bewaken van de uitstraling van het centrum en het kenbaar maken van ons aanbod.
• Aandacht hebben voor een actieve en vlotte samenwerking met externe diensten en personen.
• Meezoeken naar en ondersteunen van sponsoring projecten of sociale initiatieven.

Taken tav intern beleid:
• Samen met de directie beleidskeuzes vertalen naar implementaties binnen de dagelijkse werking of organisatie van het centrum.
• Actief meewerken aan het beleid en opstellen van procedures op vlak van automatisatie, GDPR wetgeving, preventie – veiligheid, etc.
• Inventariseren en rapporteren van nodige investeringen naar test-, verbruiks- en therapiemateriaal per discipline.
• Neemt in overleg met de directie samen beslissingen omtrent het personeelsbeleid van het centrum (vb. aanwerving, ontslag, taakomschrijving, evaluatie van de medewerkers, vormingen).
• Volgt de samenstelling van de personeelsequipe op en rapporteert noodzakelijke wijzigingen om de dienstverlening af te stemmen op de zorgvraag.

2. Leidinggeven aan de medewerkers
Taken:
• Opvolgen van de implementatie van beleidskeuzes en rapporteren van ervaren moeilijkheden tav de directie.
• Begeleidt en motiveert het team door structureel overleg en geeft toelichting van genomen beslissingen op organisatorisch en/of inhoudelijk vlak.
• Binnen het centrum creëren en bevorderen van een participatief klimaat met een heldere communicatie.
• Attent zijn naar het welbevinden en de arbeidstevredenheid bij de medewerkers. Deze rapporteren naar de directie om samen mogelijke bevorderende condities te installeren.
• Organiseren van functioneringsgesprekken met medewerkers.
• Begeleidt en coacht de medewerkers, detecteert hun ondersteunings- en opleidingsbehoeften en voert systematisch overleg met de diverse disciplines.
• Staat in voor de vlotte indiensttreding van nieuwe personeelsleden.
• Organiseert stages in het centrum en onderhoudt hieromtrent contacten met de scholen voor planning en evaluaties van de stagiairs.
Geeft tevens ondersteuning aan de personeelsleden die de begeleiding van de studenten opnemen– bepalen van taken en doelstellingen – evaluaties.


3. Organiseren van de dagelijkse werking van het centrum
Taken:
• Organiseert en controleert de revalidatie-activiteiten van het centrum en formuleert adviezen om de revalidatie-activiteit te optimaliseren, alsook op organisatorisch en/of administratief vlak.
• Bewaakt samen met de directie de noodzakelijke capaciteitsplanning en capaciteitsrealisatie.
• Helpt mee aan het uitbouwen en optimaliseren van interne en externe communicatiesystemen, rekening houdend met de huidige GDPR wetgeving.
• De opmaak en de aanpassing van het globaal tewerkstellingsrooster en bezetting tijdens de vakantieperiodes, en dit in samenwerking met de directie.
• De dagelijkse noodzakelijke schikkingen nemen bij een plotse afwezigheid van medewerkers.

4. Waken over de kwaliteit van de zorgverlening
Taken:
• Evalueert de kwaliteit van de dienstverlening in het centrum. Stuurt aan bij nodige verbeteringen of aanpassingen ikv veranderende noden en/ of processen.
• Leidt werkgroepen per discipline inzake de zorgkwaliteit en inventariseert de noden, die dan samen met de directie worden opgenomen in de globale zorgkwaliteitsplanning.
• Werkt samen met de directie en het team aan de implementatie van het biopsychosociaal ICF-Model.
• Zoekt oplossingen bij functioneringsproblemen met medewerkers.
• Treedt op als bemiddelaar tussen de patiënten en medewerkers.

Competentieprofiel:
Je hebt een masterdiploma in de psychologie of pedagogische wetenschappen met voldoende klinische ervaring.
Ervaring binnen een leidinggevende functie of binnen de sector van de CAR en een bijkomende therapeutische opleiding zijn een pluspunt.
Kennis van het biopsychosociaal ICF-Model.
Naast de leidinggevende opdracht kan je vlot meewerken in netwerken en het team.
Je beschikt over de nodige professionele en therapeutische grondhouding.

Ons aanbod:
Een afwisselende en uitdagende functie binnen een aangename werksfeer en een gedreven professioneel multidisciplinair team.
Contract van onbepaalde duur van 38/38 (voltijds, te werken in 40-uren week)
Vergoeding woon-werkverkeer.
Verloning met functietoeslag als diensthoofd en jaarlijks vakantiegeld en eindejaarspremie (inclusief attractiviteitspremie).
Voorziene startdatum: juli-augustus 2019

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Tewerkstelling gegevens
Bladeren
CAR Noordhoek vzw