Terug naar vacatureoverzicht

Logopedist CAR Stappie vzw

vervalt 31 March 2019

CAR Stappie zoekt een enthousiaste en leergierige logopedist(e) om haar multidisciplinair team te versterken. Je zal instaan voor de behandeling van kinderen en jongeren met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling, dysfasie, articulatiestoornis (fonetisch en fonologisch), leerproblemen/-stoornissen, … Je werkt binnen een multidisciplinair team en neemt hierbinnen de rol van logopedist op. Er worden enerzijds individuele therapieën gegeven, maar anderzijds behoren ook groepstherapieën tot je takenpakket. Je participeert eveneens binnen het disciplinair overleg. In functie van het kind, stem je je handelen af in overleg met collega’s en andere, externe, betrokken partijen. Je draagt zorg voor je dossiers en volgt de medische administratie op. Je handelt volgens de ethische en deontologische code van de logopedisten. We bieden je een boeiende job in een uitdagende omgeving. Ervaring is meegenomen, maar pas afgestudeerden zijn zeker ook welkom. De vacature houdt een tewerkstelling van 36u / week in, om graag zo snel mogelijk te kunnen starten. Meer info over deze vacature is te vinden op de website van de VDAB: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/59112019/logopedist

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Tewerkstelling gegevens
Bladeren

CAR Stappie vzw