Federatie van CAR

Sectorpresentatie

Deze powerpoint schets een hedendaags beeld van de sector.

 Aard van de Federatie

Deze Federatie is een federale organisatie die zich richt tot de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) in België. De Federatie is:

  • nationaal: bestaat uit een Nederlandstalige vleugel, enerzijds en een Franstalige en Duitstalige vleugel, anderzijds
  • pluralistisch: geen onderscheid inzake visie, overtuiging,
  • sectoraal: zij richt zich uitsluitend tot de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)

Vertegenwoordiging


De Federatie heeft o.m.een vertegenwoordiging in:

  • Het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV.
  • De Raad voor Advies inzake Revalidatie ingesteld bij de Dienst voor Geneeskundige verzorging van het RIZIV.
  • Het Comité voor de Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV.
  • De Beroepscommissie van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV.
  • De Adviescommissie Programmatie en Erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  • De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap