Terug naar centra

CAR Het Veer vzw

Wij behandelen de volgende stoornissen

Bij volwassenen

Stotteren
Gehoorstoornis

Bij kinderen

Stotteren
A.D.H.D.
Autisme
Complexe ontwikkelingsstoornissen
Gedragsstoornis
Gehoorstoornis
Hersenletsel
Hersenverlamming
Mentale handicap
Stemmingsstoornissen