Terug naar centra

CAR De Locomotief vzw

Wij behandelen de volgende stoornissen

Bij kinderen

A.D.H.D.
Autisme
Complexe ontwikkelingsstoornissen
Hersenletsel
Hersenverlamming
Mentale handicap