Terug naar centra

CAR De Klinker vzw

Wij behandelen de volgende stoornissen

Bij volwassenen

Gehoorstoornis

Bij kinderen

A.D.H.D.
Autisme
Complexe ontwikkelingsstoornissen
Gedragsstoornis
Gehoorstoornis
Hersenletsel
Mentale handicap