Terug naar centra

CAR Stappie vzw

Wij behandelen de volgende stoornissen

Bij volwassenen

Gehoorstoornis
Laryngectomie, glossectomie
Niet Aangeboren Hersenletsel

Bij kinderen

A.D.H.D.
Autisme
Complexe ontwikkelingsstoornissen
Gedragsstoornis
Gehoorstoornis
Mentale handicap