Terug naar centra

CAR Noordhoek vzw

Wij behandelen de volgende stoornissen

Bij kinderen

A.D.H.D.
Autisme
Complexe ontwikkelingsstoornissen
Gedragsstoornis
Gehoorstoornis
Mentale handicap
Stemmingsstoornissen